Menu
Loading

Energiegebruik

Zoals elk glasgroentebedrijf moet Den Berk zijn kassen kunnen verwarmen. Dit doet Den Berk met 2 grote WKK-motoren. WKK staat voor warmtekrachtkoppeling. De WKK-motoren zijn aardgasmotoren die een generator aandrijven. De generatoren produceren elektriciteit. Een deeltje van deze elektriciteit wordt aangewend voor de eigen stroombehoefte op het bedrijf, maar het merendeel wordt geïnjecteerd op het elektriciteitsnet. Als stroomproducent kan Den Berk jaarlijks zo’n 15.900 doorsnee gezinnen van duurzame elektriciteit voorzien.

Uiteraard moeten de WKK-motoren ook gekoeld worden. Met de warmte die het koelwater hierbij opneemt, verwarmt Den Berk zijn kassen. Ook de rookgassen worden zo ver mogelijk teruggekoeld, zodat het totaal rendement van de motoren (thermisch + elektrisch) bijna 100% bedraagt!

De rookgassen van de motoren bevatten veel CO2. CO2 is een heel nuttige voedingsstof voor planten bij de fotosynthese. Daarom worden de rookgassen van de motoren gereinigd, en in de serre geblazen. Hierdoor verhoogt Den Berk de tomatenproductie, terwijl tegelijkertijd bijgedragen wordt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Energie niet verbruiken is uiteraard nog altijd het meest duurzaam. Daarom is er bovenaan in de kassen een beweegbaar energiescherm aangebracht waarmee de energiebehoefte in de winter drastisch verminderd wordt.

Den Berk copyright ©2016 \ Design & Realisation PrimaLabel.eu  \ Den Berk is partner van Den Berk Délice

global gap grasp       global gap       brc food certificated       international food standard ifs