Menu
Loading

Innovatief glas

Licht is één van de voornaamste productiefactoren in de tomatenteelt. Hoe meer licht de planten ontvangen, hoe meer ze aan fotosynthese kunnen doen. Bij het bouwen van de serres werd dan ook gekeken naar een zo hoog mogelijke lichtinval, om zo topproducties te kunnen realiseren.

Den Berk heeft 9 ha van zijn serres bedekt met een innovatieve glassoort, Diffulite+. Dit glas kreeg langs weerszijden een speciale antireflectie coating. Dit zorgt ervoor dat het zonlicht minder weerkaatst op het glas. Hierdoor verhoogt de lichtdoorlaatbaarheid van het glas met 7 tot 8%. Naast de antireflectiecoating, is het glas ook diffuus. Dit wil zeggen dat invallend licht verstrooid wordt. Verstrooid licht komt bij wijze van spreken vanuit alle richtingen. Er is dus minder direct licht, en bijgevolg ook minder schaduw in de kas. Bovendien dringt het licht dieper door in het gewas. Dit zorgt ervoor dat lager gelegen bladlagen nog meer bijdragen aan de fotosynthese dan onder standaard tuinbouwglas.

De hogere lichtdoorlaatbaarheid en het diffuus licht onder Diffulite+ zorgen voor een meerproductie van 8-10% ten opzichte van standaard tuinbouwglas. De input aan energie, meststoffen en dergelijke blijft echter hetzelfde dan bij standaard tuinbouwglas. Er mag dus gerust gesteld worden dat Diffulite+ een enorm duurzame investering is.

Den Berk copyright ©2016 \ Design & Realisation PrimaLabel.eu  \ Den Berk is partner van Den Berk Délice

global gap grasp       global gap       brc food certificated       international food standard ifs