Menu
Loading

Personeelsbeleid

Tomaten telen is arbeidsintensief. Bij Den Berk werkt een 45-tal mensen met een vast contract. Omdat de arbeidsbehoefte doorheen het jaar sterk schommelt, wordt dit verder aangevuld met seizoensarbeiders. In de winter is er in totaal een 65-tal mensen actief, en dit loopt geleidelijk op tot maximaal 125 mensen in de zomerperiode.

Visie

Den Berk streeft naar een prestatiegerichte EN aangename werkomgeving waarbinnen haar personeel kwalitatief en verzorgd werk aflevert. Op het vlak van personeel is wederzijds respect een heel belangrijk principe. Den Berk verlangt de juiste motivatie en een hoge inzet, maar wil tegelijkertijd ook veel investeren in het welbevinden van haar werknemers. Zo is er een nette kleedruimte en kantine met afgeschermd terras. Elke vrijdag na het werk krijgen de werknemers nog iets te drinken aangeboden en wordt er nog wat bijgepraat. Jaarlijks worden de werknemers ook uitgenodigd op tal van activiteiten zoals een nieuwjaarsdrink, een bowlingavond, een zomerbarbecue met fuif, … .

Invoegbedrijf

Sinds 2011 is Den Berk door de minister van sociale zaken en economie erkend als invoegbedrijf. Als invoegbedrijf engageert Den Berk zich om langdurig werklozen, oudere arbeiders en/of mensen met een beperking een kans te geven op de arbeidsmarkt. Na het doorlopen van een persoonlijk begeleidingstraject is het de intentie om deze mensen als vaste medewerkers te behouden.

Den Berk copyright ©2016 \ Design & Realisation PrimaLabel.eu  \ Den Berk is partner van Den Berk Délice

global gap grasp       global gap       brc food certificated       international food standard ifs